टोल फ्री नंबर - 1800-22-1978

 

mpbcdc

सामाजिक न्याय व
विशेष सहाय्य विभाग

mpbcdc

एम.पी.बी.सी.डी.सी महामंडळाच्या ग्राहक समर्थन मध्ये आपले स्वागत आहे.

आपण आमच्या ग्राहक सहाय्य कार्यसंघाशी क्रमांक 1800-22-1978 वर संवाद साधू शकता ते आपल्याला मदत करतील. आणि आणि मेल सुद्धा करू शकतात mpbcdc@mtnl.net.in.

image

चौकशीसाठी टोल फ्री नंबर1800-22-1978

आमच्या कार्यालयात आम्हाला भेटा :

पत्ता :

जुहू सुप्रिम शॉपिंग सेंटर,
गुलमोहर क्रॉस रोड नं. ९,
जे.व्ही.पी.डी.स्कीम, जुहू,
मुंबई-४०० ०४९.

दूरध्वनी क्र. :
(022) 26200351
(022) 26202852
ईमेल :
mahatma.phule@yahoo.in

थेट आमच्याशी संपर्क साधा